Bygga hus checklista

checklista om man ska bygga hus

Checklista om man ska bygga hus…Så ni funderar på att bygga hus? Hämta då först och främst information från huskataloger, tidningar och hemsidor. Åk även runt och se er omkring på område med nybyggda hus för att få inspiration.

 • Känner ni någon som byggt nytt hus? Ta råd och tips från dom. Även vårt forum står till förfogande där ni kan ställa frågor och få svar.
 • Diskutera med banker kring husfinansiering.
 • Leta upp tomt ni kan tänka er att bygga på. Kolla av reglerna med kommunen så ni verkligen kan/får bygga där.
 • Undersök marken på aktuell tomt med hjälp av expertis. (Markundersökningen behöver grundkonstruktören för att beräkna hur grunden ska utföras. En säkerhet mot överaskningar nere i marken. På kommunala tomter finns oftast redan en översiktlig markundersökning gjord.)
 • Välj vad för husmodell ni vill ha. Trähus? Stenhus? Stil och storlek?
 • Gå igenom planlösningen. Samtidigt som det ska vara snyggt så måste det också vara praktiskt och funktionellt för din familj.
 • Bygga med lösvirke eller köpa kataloghus? Ta in offerter från olika leverantörer och jämför kvalitet, utgångsstandard, service, trygghet, avtal och pris. Länkarkiv med husleverantörer.
  (Tänk på att ni kan välja att göra tex. endel av det invändiga jobbet själva för att komma undan billigare.)
 • Kontrollera vilka garantier och försäkringar som ingår i husköpet. Om något går snett, vem tar då ansvar för det? (Se förklaringar nedan)
 • Välj entreprenadform. Läs igenom avtalen noga. Vilken roll får du i byggprocessen?
 • Läs med om entreprenadsformer.
 • Planera tomten noga så att husets placering blir bra med tanke på sol, trafik, träd, baksida/trädgård mm.
 • Vill ni göra tillval? Fundera noga på allt från kök och vitvaror till golv och tapeter.
 • Sök bygglov och håll tummarna.
 • Utse en kvalitetsansvarig för byggprojektet.
 • Lämna en bygganmälan till er kommun.
 • När bygget är färdigt, gör en slutbesiktning. (Se förklaringar nedan)
 • Efter två år är det bra att göra en garantibesiktning. (Se förklaringar nedan)

Förklaringar:

Välja entreprenör
Begär offerter och referenser innan du väljer entreprenör. Bästa referensen är att få besöka ett hus som entreprenören byggt och prata med dem som bor där. Dubbelkolla att den som slutligt blir din avtalspart också är den som givit dig det prisförslag som du har accepterat. Kontrollera att den du väljer känner till Sveriges Byggindustriers etiska regler.
Avtalet
Se till att du får ett skriftligt och tydligt avtal baserat på ABS 05. Viktiga uppgifter är bland annat slutpris inklusive moms – eller grunderna för hur priset bestäms – och när huset ska vara klart för inflyttning. Ta reda på exakta tider och klara ut vad olika begrepp och termer betyder. Ta ingenting för givet. Fråga om något är oklart och red ut det. Se till att allt finns med i kontraktet innan du skriver under. Läs alla dokument noga. Många dokument är standardiserade och i vissa fall inte relevanta för just ditt husbygge. Om du känner dig osäker bör du kontakta teknisk eller juridisk expertis för att få hjälp att granska avtalen innan du skriver under.
Försäkringar
Som byggherre ska du teckna byggfelsförsäkring. Se också till att du får bevis på att entreprenören ordnat så kallat färdigställandeskydd, som kan vara en bankgaranti eller en färdigställandeförsäkring. Kontrollera att det finns nödvändiga entreprenadförsäkringar för de entreprenörer som arbetar med huset.
Betalning
Innan du anlitar någon för ett hantverksarbete – kontrollera att han/hon har firma med F-skattesedel. Du behöver inte betala något i förskott annat än för utförda delar av arbetet – oavsett av vad som står i avtalet. Du har rätt att hålla in tio procent av det avtalade priset till dess att entreprenaden godkänts vid en slutbesiktning.
Slutbesiktning
Se till att besiktningar genomförs och att ordentliga protokoll upprättas. I första hand är de du som väljer besiktningsman. Vid slutbesiktningen bör du påtala även sådant som inte besiktningsmannen anser är fel och få med det i besiktningsprotokollet. Du har därutöver sex månader på dig att påtala fel till näringsidkaren.
Garantibesiktning/Reklamation
Gör en garantibesiktning inom 2 år. De första två åren efter slutbesiktningen är det entreprenören som har bevisbördan om han vill kunna undgå ansvar för fel. Han måste då göra sannolikt att felet är orsakat av dig eller av till exempel en olycksändelse. Det går att reklamera fel i arbeten på mark och byggnader i upp till 10 år. Men du måste reklamera så snart du upptäckt felet eller “inom skälig tid”. Reklamerar du inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid. Om du behöver reklamera måste du göra det i rätt tid och till rätt motpart eller instans. En husköpare som reklamerade till fel motpart förlorade ett fall i Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Han reklamerade till företaget som levererat huset när han enligt de villkor som gällde borde kontaktat garantigivaren.